Hat Atölyesi

Hat Atölyesi

Hat atölyesi ile elini yazmaya gönlünü sanata çeviren kızlarımız "hat bilmek had bilmektir " düsturu ile haddi bilmeye, güzel yazmaya ve sanat edinmeye dair çalışmalarına başladılar.